Prodej

Abychom mohli vyhovět stále narůstajícím požadavkům a mohli našim zákazníkům nabídnout vždy odbornou konzultaci a péči, vybudovali jsme v minulých letech profesionální Cito prodejní tým nejen pro tuzemsko ale i pro zahraničí.

Na různých trzích jsme podporováni výkonnou sítí zástupců.

Oddělení prodeje

Oliver Kellermann

Pan Oliver Kellermann
vedoucí oddělení prodeje a výzkumu a vývoje

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-0

Oliver Kellermann převzal v roce 2014 vedle vedení úseku výzkumu & vývoje také vedení odbytu. Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti výzkumu a vývoje a úzké spolupráce s našimi partnery při vývoji nových produktů tvoří dokonalé spojovací místo od přání zákazníka k realizaci produktu.


Sarah Kurz

Paní Sarah Kurz
vedoucí logistiky

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-23

Po úspěšném absolvování odborné přípravy (2005) a ukončení studia podnikové ekonomiky na IHK (2012) našla paní Kurz výzvu v našem exportním oddělení. Ve své úspěšné kariéře u společnosti CITO se mezitím ujala vedení oddělení odbytové logistiky. Je odpovědná za plynulý odbyt našich výrobků v tuzemsku i zahraničí a současně je kontaktní osobou pro všechny celní záležitosti. Osobně se stará o důležité exportní trhy Čínu a USA. Mimoto je paní Kurz odpovědná za podporu prodeje a marketingová opatření a ve funkci asistentky vypomáhá vedoucímu úseku odbytu/ výzkumu a vývoje. Paní Kurz mluví německy a anglicky.


Michael Schuster

Pan Michael Schuster
Key Account Manager

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-177

Michael Schuster, ekonom, je od konce roku 2013 vedoucím prodeje společnosti CITO-SYSTEM GmbH. Předtím působil 3,5 roku v technickém úseku našeho podniku a jako produktový manažer. Společně s celým prodejným týmem se stará o celosvětově úspěšné uplatnění na trhu všech produktových oblastí v tuzemsku i zahraničí. Michael Schuster je k dispozici našim tuzemským i mezinárodním zákazníkům a hovoří německy a anglicky.


Karolin Vertel

Paní Karolin Vertel
asistentka prodeje

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-38

Jako týmová asistentka nás paní Karolin Vertel podporuje od začátku roku 2015 v oddělení prodeje. Po úspěšném absolvování studia (2008) a několikaletém působení ve velkém koncernu hledala nějakou novou výzvu a nastoupila do firmy CITO. Paní Vertel odpovídá za zajištění plynulého chodu prodejního oddělení, plánování termínů, péči o hosty a stará se o veškeré potřeby a přání kolegů, zákazníků a partnerů. Paní Vertel hovoří německy a anglicky.


Prodejní tým

Stefan Großkopf

Pan Stefan Großkopf
Key Account Manager

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-81

Stefan Großkopf, který vykonává funkci oblastního manažera prodeje pro Německo, je Vaším osobním kontaktním partnerem pro všechny Vaše dotazy týkající se 4 produktových oblastí - BoxLine, FormLine, PrintLine a ProcessLine. Pečuje o to, abyste v krátké době obdrželi kompetentní informace. Pan Großkopf působí ve firmě již více než 9 let a má podrobné odborné znalosti o všech skupinách výrobků a zajišťuje tedy ideální péči o zákazníky. U objednávek mu vypomáhá oddělení odbytové logistiky a technický prodej.


Eric Werner

Pan Eric Werner
prodej

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-73

Po absolvování univerzitního studia a získání titulu diplomovaný obchodník je pan Werner od ledna 2013 členem našeho prodejního týmu.
Jako pracovník odpovědný za úsek „RSP výsekových plechů“ je Vaším kompetentním partnerem pro veškeré záležitosti související s Vašimi výsekovými plechy.
Pan Werner Vám bude při Vašich zakázkách k dispozici se svým know how v oblasti výroby výsekových plechů - od technického poradenství až po sjednání termínu.
Pan Werner hovoří německy a anglicky.


Roberto Croci

Pan Roberto Croci
produktový manažer

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-846

Roberto Croci je vyučený offsetový tiskař a dílenský mistr pro tisk. U CITO začal pracovat v únoru 2006 jako technik aplikační techniky v oblasti offsetu. Dnes je odpovědný za naši produktovou skupinu PrintLine a ProcessLine. Vytváří marketingové koncepty a uvádí je na trh. Také uvádí na trh nové výrobky, monitoruje celkový průběh vývoje a je kompetentní za controlling výrobků. Současně podporuje a koordinuje všechny zúčastněné partnery a oddělení v rámci podniku. Pan Croci mluví německy a anglicky.


Christian Ernst

Pan Christian Ernst
technický asistent prodeje

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-218


Walter Gaster

Pan Walter Gaster
prodej

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-46

Walter Gaster začal pracovat ve firmě CITO už v červnu 1992 po ukončení studia podnikového hospodářství v nákupu. Od roku 1998 je pan Gaster už součástí oddělení odbytu a stará se o naše německé zákazníky. Z jeho znalostí o výrobcích získávaných po spoustu let profitují zákazníci i kolegové.


Maximilian Eisenmann

Pan Maximilian Eisenmann
prodej

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-840


Technický servis

Markus Baldauf

Pan Markus Baldauf
produktový manažer

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-170

Markus Baldauf je vyučený knihař a státem uznaný tiskařský a mediální technik. U společnosti CITO začal působit v roce 2011 na úseku vývoje produktů. V této době se v rámci různých vývojových projektů zapracoval do oblastí všech produktů. Od roku 2014 pomáhá svými zde získanými znalostmi a svými bohatými zkušenostmi v grafickém průmyslu našemu prodeji. Pan Baldauf tvoří další důležitý styčný bod mezi našimi zákazníky a našimi technickými odděleními. Je k dispozici při všech technických otázkách týkajících se našich produktů a jejich použití.


Jürgen Kohn

Pan Jürgen Kohn
aplikační technik

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-59

Jürgen Kohn začal pracovat u CITO v dubnu 2000. Jako vyučený offsetový tiskař s 9letými zkušenostmi z praxe na různých tiskařských strojích je kompetentní kontaktní osoba v oblasti offsetu, speciálně pro naše úspěšné výrobky RSP Inline Finishing System, PrintGuardPlus a Superfeeder. Pan Kohn mluví kromě němčiny také anglicky a francouzsky.


Justo Yúfera

Pan Justo Yúfera
technický servis

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-0

Justo Yúfera získal za posledních 20 let po celém světě spoustu zkušeností z technického prodeje v oblasti výseku, konstrukce výsekových forem a dalšího zpracování tisku. Hlavní náplní práce je proto technické poradenství pro zákazníky v mezinárodní vnější službě pro produktové skupiny BoxLine, FormLine a PrintLine. Pan Yúfera mluví španělsky, francouzsky, anglicky, katalánsky, portugalsky a italsky.


Roman Kaschitz

Pan Roman Kaschitz
aplikační technik

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-77

Vyučený mechanik obalových prostředků Roman Kaschitz u nás začal pracovat jako technik pro aplikační techniku a školitel v oblasti výseku a rylování v roce 2002. Z jeho 25letých zkušeností z praxe profitují naši zákazníci na celém světě. Vedle technického poradenství pro zákazníky je kompetentní pro naše semináře pro zákazníky. Kromě němčiny mluví pan Kaschitz také anglicky.


Marco Löb

Pan Marco Löb
aplikační technik

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-76

Pan Marco Löb začal svou kariéru u společnosti CITO v roce 2006 v technickém úseku. Absolvoval pak intenzivní jednoroční další odbornou přípravu v oblasti výroby výsekových forem u našeho partnera, společnosti Bieling & Petsche. Pan Löb je Vám k dispozici jako kontaktní osoba, která je kompetentní pro všechny technické otázky v oblasti FormLine.


Logistics

Markus Lemmen

Pan Markus Lemmen
distribuční logistika

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-845


Alexandra Eckert

Paní Alexandra Eckert
asistent manažera distribuční logistiky

E-mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Tel.: +49 911 95885-16

Alexandra Eckert podporuje naše oddělení odbytové logistiky od července 2011. Po absolvování studia jako cizojazyčná korespondentka a pracovnice obchodu v oblasti spedičních a logistických služeb získala profesní zkušenosti z oblasti logistiky a nákupu ještě předtím, než začala pracovat u společnosti CITO. Stará se kromě jiného o oblasti jižní Evropy, Střední Ameriku, Severní Afriku a Austrálii. Paní Eckert hovoří německy, italsky a anglicky.