Die Future Group (DFG)

Die Future Group byla založena 21.09.2012. Aktuálně ji tvoří členové

  • DieVision Holding B.V., Nizozemí
  • Bieling & Petsche Stanzformen GmbH, Rakousko
  • Aprisys N.V./S.A., Belgie
  • CITO‑SYSTEM GmbH

Cílem této vývojové skupiny je připravovat inovativní projekty za účelem zdokonalování technologie u výsekových forem. Na pravidelných setkáních skupiny jsou stanovovány priority pro projekty. Může se přitom jednat o nové díly nebo také o nové techniky postupů. Výsledky mají přinést pro uživatele výsekových forem lepší prospěch zákazníků nebo zdokonalit procesy při výrobě nástrojů. Nové díly pro výsekové formy, vylamovací nebo dělicí nástroje realizuje na světovém trhu firma CITO‑SYSTEM GmbH.

Tato skupina je v zásadě otevřená všem zájemcům; noví členové mohou být samozřejmě přijati jen po jednomyslném usnesení. Firmy, které jsou členy Die Future Group zaměstnávají celkem 370 pracovníků v Evropě a v závodech, kde probíhá vývojová činnost týkající se výsekových forem, se pracuje s 13 laserovými zařízeními a 28 automatickými liniovými obráběcími stroji. Samozřejmě je k dispozici také technika pro obrábění vodním paprskem a frézovací technika.

Tým CITO-F&E tvoří aktuálně 13 pracovníků, strojních inženýrů, vědeckých pracovníků pracujících v oboru nauky o materiálech, tiskařských techniků, inženýrů působících v oboru obalových prostředků a materiálů a zkušených praktiků ze všech oblastí tiskařské a balicí techniky. CITO má k dispozici simulátory a nejmodernější měřicí techniku. Die Die Future Group si vytvořila vlastní logo, jímž jsou označovány produkty z příslušné vývojové práce.

DFG CENTER

V nově otevřeném středisku DFG CENTER nabízíme školení a informační akce pro výrobce a uživatele výsekových forem. Moderně vybavený zkušební provoz poskytuje všechny možnosti k provádění praktických testů; v našich školicích prostorách zprostředkujeme technické znalosti v příjemné atmosféře. Působíme na celém světě. Rádi zorganizujeme školení pro vaše pracovníky i ve vaší firmě. Můžeme se přitom dokonale věnovat vašim individuálním stanoveným úkolům.

Výseková forma a výseková deska tvoří jeden celek, vaše procesy probíhají zpravidla mezi nimi. Proto jsme vaším kompetentním partnerem, který vám napomáhá k úspěchu – partner for success.

DFG CENTER
DFG CENTER

Inovace skupiny Die Future Group