CITO Abacus: Karton výpočetní pomůcka pro rylovací přípravu

Najděte optimální rylovací přípravu

Změřte tloušťku materiálu c

Tloušťka materiálu určuje i výšku rylovacího nože:

Změřte tloušťku materiálu (c)

Pomůcka pro výběr rylovacího nože

navržena pro materiál o tloušťce 0,2 – 1,65 mm
K dispozici také pro Vlnitá lepenka!

Na vedlejším obrázku vidíte rylovací přípravu se zalisovaným rylovacím nožem v profilu. Rozměry použité ve výpočetní pomůcce je třeba chápat takto:

A= Výška kanálku

B= Šířka rylovacího kanálku

c= Tloušťka materiálu

d= šířka rylovacího nože

šířka rylovacího nože

A ≈ c

B = (c × 1,5) + d


Pomůcka pro výběr rylovacího nože

Tloušťka materiálu určuje i výšku rylovacího nože:

h= Výška rylovacího nože

h = 23,80 - c

Výška rylovacího nože

Parametry jsou pouze doporučené - neneseme žádnou zodpovědnost za správnost údajů.