RSP Systém 2.0 – s jeho pomocí dostaneme z našeho stroje KBA Rapida 106 to nejlepší!

Když jsme se doslechli, že RSP Systém 2.0 je nyní k dispozici také pro lakovací jednotku stroje KBA Rapida 106, hned jsme si systém objednali.

Neboť s RSP Systémem 2.0 v lakovací jednotce jsme se stali podstatně flexibilnější a rychlejší. Mohli jsme tak zcela snadno střídat lakování a perforování. Lakovací jednotka byla přenastavena obratem ruky.

Vedle flexibility a rychlosti nás při tomto vysokém nákladu a velmi velké rychlosti stroje nadchla špičková kvalita perforace. S RSP jsme dokázali vyrábět naprosto ekonomicky. Našim zákazníkům tak nabízíme optimální servis: velmi dobrou kvalitu a velice krátké doby dodání.

Guido Jansen, vedoucí oddělení tisku (WEISS-Druck GmbH & Co. KG)
RSP System 2.0 – KBA Rapida 106 WEISS-Druck GmbH & Co. KG

RSP Systém 2.0 KBA Rapida 106 | Výrobky RSP Inline Finishing pro stroje pro archový ofsetový tisk König & Bauer (KBA)