Certifikace

Odpovědné zacházení s energií, ochrana našeho životního prostředí a zdravotní prevence zaměstnanců jsou ve firmě CITO již dlouho skutečností. Aby to CITO nyní jasně signalizovalo svým partnerům, rozhodlo se pro pravidelné prověřování, které bude prováděno neutrálním kontrolním orgánem.

DIN EN ISO 9001:2015

Certifikát DIN EN ISO 9001:2015
angličtina

Management System DIN EN ISO 9001:2015


DIN EN ISO 14001:2015

Certifikát DIN EN ISO 14001:2015
angličtina

Management System DIN EN ISO 14001:2015


TÜV-Zertifikat

Certifikát DIN EN ISO 45001:2018
angličtina

DIN EN ISO 45001:2018


Certifikat EMAS

Certifikát EMAS
angličtina

Verified environmental management based on EU-Regulation 1221/2009


Urkunde Umweltpakt

Osvědčení za účast společnosti v Paktu pro životní prostředí a klimatu Bavorska
(Umwelt- a Klimapakt Bayern)

německý

CITO dostává písemné osvědčení za účast společnosti v Paktu pro životní prostředí a klimatu Bavorska


GOGREEN DHL

GOGREEN DHL
německý

DHL: In 2019, CITO offset 4.82 t CO2e through climate-neutral GOGREEN products and services.


GOGREEN Deutsche Post

GOGREEN Deutsche Post
německý

Deutsche Post: CITO offset a total of 189.18 kg CO2e in 2019 through climate neutral GOGREEN products and services.


Luftfahrt-Bundesamt Bescheid
„bekannter Versender“

LBA "Known Consignor certificate"
německý

Luftfahrt-Bundesamt: Approval as "Known Consignor" in accordance s Regulation (EC) No. 300/2008 and its implementing provisions


Anerkannter Ausbildungsbetrieb 2024

Uznávaná vzdělávací společnost 2024

CITO je také uznanou vzdělávací společností Průmyslové a obchodní komory IHK v roce 2024 a přispívá tak k zajištění vlastní, ale i regionální poptávky po kvalifikovaných pracovnících.