Motivace, Mise společnosti a Základní hodnoty společnosti CITO GROUP

Zajišt'ujeme dlouhodobou a zdravou existenci naší firmy.

Motivace CITO GROUP

partner for success – CITO bude jako firma trvale úspěšná.

Úspěch se bude měřit podle užitku pro všechny strany, které se účastní obchodního procesu; to vedle zákazníků zahrnuje i zaměstnance, dodavatele a všechny ostatní partnery. Cílem je zajistit dlouhodobou a nezávislou existenci podniku. Díky inovativnímu duchu udržujeme a rozmnožujeme užitek našeho podnikání pro všechny partnery. Své jednání orientujeme vždy na naše základní hodnoty.

Mise společnosti CITO GROUP

Díky angažovanosti, inovativnosti a kompetenci mohou naši zaměstnanci a pověření pracovníci nabízet inteligentní řešení s cílem optimalizovat a zajistit procesy našich zákazníků.

Základní hodnoty společnosti CITO GROUP

CITO Grundwerte

Společnost CITO při jednání se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a ostatními partnery nepoužívá nátlak, násilí ani sílu.
Nevyrábíme a neprodáváme žádné výrobky či služby, které by sloužily válečným nebo násilným konfrontacím.

CITO Grundwerte

Společnost CITO chce vyhovět všem, kteří se podílejí na její obchodní činnosti, to znamená, že akceptujeme jejich individualitu a respektujeme je při setkání. Očekáváme, že tito účastníci budou chtít na oplátku vyhovět nám a že nás a naše služby budou respektovat.

CITO Grundwerte

Společnost CITO je řízena podle zásad rodinného podniku a je loajální vůči všem, kteří se podílejí na její obchodní činnosti. Jsme podnik zohledňující rodiny a podle toho řídíme naši personální politiku. Těžištěm angažmá firmy v sociální oblasti je rodina, mládež a děti.

CITO Grundwerte

Společnost CITO odpovídá za zdraví svých zaměstnanců a podporuje uvědomování si péče o zdraví. Při výrobě a prodeji výrobků CITO vždy věnujeme pozornost zdravotním a ekologickým aspektům a šetříme přírodní zdroje. Pracoviště jsou uspořádána tak, aby nepředstavovala žádná rizika pro zdraví ani životní prostředí.

CITO Grundwerte

Společnost CITO měří svůj úspěch podle stupně dosažení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých podnikových cílů. Určujícím parametrem je finanční úspěch, který slouží k dlouhodobé existenci firmy.

CITO Grundwerte

Společnost CITO si uchovala nezávislost a svobodu rozhodování, brání se jakékoli formě závislosti, která by mohla vést k cizímu řízení. Podnik poskytuje svým pracovníkům co nejvíce volného prostoru k osobnímu růstu a rozvoji jejich osobnosti.

CITO Grundwerte

Společnost CITO jedná se všemi svými zaměstnanci a partnery otevřeně, upřímně a s respektem. Společnost neakceptuje žádné nečestné jednání u účastníků svých obchodních aktivit.