World Vision Podporujeme World Vision

CITO podporuje nadaci World Vision a uvedlo do života vlastní projekt v Nam Giangu ve Vietnamu. Každý rok má být poskytnuta určitá částka na projekty, které by jinak nemohly být realizovány.

Na tomto místě Vás budeme informovat o vývoji projektů, které dnes podporujeme a kterým budeme poskytovat podporu v budoucnu.

Novinky

Listopad 2019 Projekt v Nam Giangu: Je to tady: otevření plaveckého bazénu

Září 2019 Status quo projekt ve Vietnamu

Spolupráce mezi organizací World Vision a společností CITO

Jak vznikla spolupráce mezi organizací World Vision a společností CITO?

Již mnoho let náš výkonný ředitel, CEO Jürgen Mariën, soukromě podporuje charitativní organizaci pro pomoc dětem World Vision. On a jeho žena převzali patronát nad dětmi a přidělili mikroúvěry. Na dětech, mládeži a rodinách mu vždy záleželo. Jako člověk, který díky své profesi viděl velký kus světa, považoval za samozřejmé nesoustředit své aktivity jen na Německo a Evropu. V lednu 2019 měl pak se svou ženou příležitost navštívit osobně jedno z dětí, nad nimiž převzal patronát. Organizací World Vision zorganizovaná skupinová cesta těch, kteří převzali patronát nad dětmi, vedla do Vietnamu. Společně s ostatními podporovateli proběhly návštěvy různých regionů podílejících se na projektu. Podporovatelé přitom dostali možnost vidět práci na místě a mohli navštívit školy, dětské skupiny, zdravotnické stanice nebo poradny pro mladé matky.

Wir unterstützen World Vision
Wir unterstützen World Vision

Po dva týdny cestovali křížem krážem Vietnamem a dostali se až do nejodlehlejších vesnic u hranic s Laosem. Úroveň vývoje v jednotlivých oblastech projektu je přitom velice rozdílná. Jedno však mají všechny společné, a sice přístup formou „pomoci k svépomoci“. Byla radost vidět, s jakou angažovaností se místní pracovníci organizace World Vision věnovali své práci. Poslední navštívenou oblastí projektu byl Nam Giang, který leží v centrální hornaté krajině nedaleko hranic s Laosem. Projekt byl uveden do života v roce 2015. Při průměrné době trvání projektu 15 let je tento projekt ještě velice mladý, a proto zde čeká ještě velmi, velmi mnoho práce. Bylo samozřejmé, že náš výkonný ředitel a jeho žena v tomto regionu převzali patronát nad dalšími dětmi, a Jürgen Mariën samozřejmě po svém návratu vyzval k převzetí patronátů také přátele z podnikatelské sféry, neboť takový patronát nad dětmi má trojí účinek. Podporuje dítě, rodinu a region, ve kterém je projekt realizován.

Proč jsme se nyní rozhodli zveřejnit informace o tomto projektu a o naší spolupráci s World Vision?

Dejme na tomto místě slovo našemu výkonnému řediteli Jürgenu Mariënovi:

„Až dosud jsem své sociální povědomí projevoval ve vší tichosti. Byl jsem vždy toho názoru, že když člověk vidí nouzi, pomůže, aniž by na to nějakým způsobem upozorňoval. U tohoto projektu jde o to podnítit více lidí k tomu, aby podpořili děti na tomto světě. Prostě příliš často slyším, že člověk přece neví, co se s těmi penězi stane a jestli se vůbec dostanou k těm, kteří je potřebují. Proto jsem se vydal na cestu, abych si sám osobně udělal představu a mohu s dobrým svědomím říct, že Vaše podpora World Vision se dostane tam, kde je jí třeba.“

Oblast projektu v Nam Giangu

Poté co viděl, jak s poměrně malým množstvím prostředků je možné v oblastech projektu mnoho věcí změnit, rozhodl se společně s firmou CITO uvést v Nam Giang do života vlastní projekt. Velmi důležitá pro něj přitom byla úzká spolupráce s místními pracovníky organizace World Vision ve Vietnamu. Jeho představa spočívá v tom, že každý rok bude poskytnuta určitá částka na projekty, které by jinak nemohly být realizovány. O naléhavosti mají rozhodovat místní pracovníci organizace World Vision.

Projekt „Výukové bazény“

Obsahem prvního projektu jsou témata zdraví a ochrany dětí. Na dvou školách v regionu, kde je projekt realizován, budou postaveny dva výukové bazény včetně příslušných sociálních zařízení. Tento projekt místní pracovníci World Vision označili za zvlášť naléhavý, protože v minulosti se zejména během období dešťů mnoho dětí utopilo v řece, která regionem protéká. Řeka přetíná cestu, po které děti chodí do školy, a představuje tedy nebezpečí ohrožující jejich životy. Mnozí rodiče během této doby kvůli obavám nedovolují dětem jít do školy. Projekt je tedy zcela pragmatickým přístupem formou „pomoci k svépomoci“. Většina rodičů v této oblasti sama neumí plavat a nejsou tedy schopni naučit to své děti. Samozřejmě u tohoto projektu nejde jen o stavbu, nýbrž také o náklady na výuku plavání a kurzy poskytnutí první pomoci pro děti.

Status quo projekt ve Vietnamu Září 2019

World Vision Projekt in Nam Giang
World Vision Projekt in Nam Giang

S potěšením dnes můžeme informovat o novinkách z Vietnamu. V souvislosti s naším projektem v Nam Giangu již začaly stavební práce.

I ve Vietnamu je výběrové řízení na vhodné stavební firmy a smluvní vyjednávání časově velmi náročné. Firmy je nutné řádně prověřit, aby veškeré podmínky zejména v kontextu rozvojové spolupráce odpovídaly i požadavkům nadace World Vision. Firmy jsou už vybrány, smlouvy podepsány.

Projekt se nyní může rozjet!

V červnu náš projekt krátce navštívila pracovnice World Vision Susanne Quadrosová a pořídila několik fotografií. Staveniště je vybráno, informační tabule na staveništi instalovány a průběh stavby odsouhlasen. Těšíme se opět na brzké informace a fotografie o pokroku stavby.

Protože se v rámci projektu nejedná pouze o stavební práce, ale nadřazeným cílem je především výuka plavání a kurzy první pomoci pro děti, byla už ve fázi vyjednávání smluv realizována školení pro vyučující.

  • Školení se účastnilo 8 vyučujících, kteří jsou nyní certifikováni jako instruktoři plavání a první pomoci a v budoucnu budou poskytovat výukové lekce.
  • Byl vypracován učební harmonogram, do výuky zahrnuty hodiny plavání a plán byl předán školám.

V říjnu projekt navštíví náš výkonný ředitel Jürgen Mariën a jeho manželka paní Bianca, aby se osobně přesvědčili o vývoji projektu. Při této příležitosti bude také schválen další projekt pro rok 2020.

World Vision Projekt in Nam Giang
World Vision Projekt in Nam Giang

Je to tady: otevření plaveckého bazénu Listopad 2019

Manželka a já jsme se právě vrátili z Vietnamu. Tam jsme znovu navštívili okres Nam Giang. Tento okres leží v horách Středovietnamské vysočiny nedaleko hranice s Laosem.

Tam nás radostně přivítaly děti; většina si ještě pamatovala naši lednovou návštěvu. Vrcholem naší cesty bylo otevření druhého bazénu sponzorovaného společností CITO v jedné škole. V budoucnu se zde děti naučí plavat. Vzhledem k vysokému riziku povodní v období dešťů tak může být život dětí mnohem bezpečnější. První plavecký bazén byl dokončen již před několika týdny a nachází se asi 80 kilometrů odsud v jiné škole. Díky oběma plaveckým školám má co nejvíce dětí v regionu získat šanci naučit se plavat.

Přijetí ze strany dětí při slavnostním otevření jejich bazénu pro nás bylo velmi emotivním momentem. Byli jsme uvítání německými a vietnamskými vlajkami. Kromě toho děti opakovaně volaly „CITO, CITO, CITO …“. Když jsme pak na dně bazénu objevili logo společnosti CITO společně s logem organizace World Vision, museli jsme bojovat se slzami. Doufám, že jsem ve své řeči nalezl správná slova, abych vyjádřil své pocity. Při krátkém projevu jedné žačky jsem si opravdu uvědomil, jak důležitý náš projekt pro děti je. Řekla: „Mnohokrát děkujeme za Vaši pomoc. Možnost naučit se plavat dodává mně a mým kamarádům jistotu a zbavuje nás strachu z povodní“.

Naše práce v regionu bude pokračovat. Zatím jsme se nerozhodli, který projekt budeme realizovat v roce 2020. Zde se spoléháme na návrhy našich nových přátel z World Vision Vietnam. Budeme o tom i nadále informovat.

Listopad 2019, Jürgen Mariën
Einweihung Schwimmbecken
Einweihung Schwimmbecken
Einweihung Schwimmbecken
Einweihung Schwimmbecken

Darujte i Vy dětem lepší budoucnost!

Každý samozřejmě nemůže realizovat hned celý projekt. Ale i s malou částkou můžete trochu zlepšit život dítěte, jeho rodiny a komunity, ve které žije.

Jestliže jsme vzbudili Váš zájem, podívejte se jednoduše na webové stránky World Vision Deutschland, kde se například můžete stát patrony dětí. World Vision působí mezinárodně například ve Velké Británii, Itálii a USA. Pro přehled o práci World Vision navštivte World Vision International.

Wir unterstützen World Vision