Všeobecné obchodní podmínky CITO školení

Všechny uvedené nabídky společnosti CITO jsou výhradně realizovány na základě následujících všeobecných obchodních podmínek. Svou přihláškou na školení v rámci podniku s těmito podmínkami souhlasíte.

Okamžitě po svém přihlášení dostanete závazné potvrzení, stejně jako fakturu za školení v rámci podniku. Fakturu je třeba uhradit nejpozději 8 dní před začátkem školení. Vaše data jsou u nás uložena pro interní účely v souladu s podmínkami o ochraně dat.

Zrušení účasti do dvou týdnů před započetím školení v rámci podniku je zdarma, resp. je vráceno 100% ceny školení. V případě zrušení účasti do jednoho dne před zahájením školení se vrací 50% ceny školení. V případě zrušení účasti v den konání školení se cena školného nevrací. Cestovné výdaje, které společnosti CITO vzniknou, jsou plně fakturovány.

CITO si vyhrazuje právo zrušit příslušné školení v rámci podniku do dvou týdnů před začátkem školení, resp. jej přeložit, zejména v případě, kdy dojde k událostem, které společnosti CITO znemožňují poskytnout služby v souladu s kvalitativními, technickými a ekonomickými aspekty. Budete o tom neprodleně informováni. Jakékoli další nároky jsou vyloučeny.

Školící dokumenty obsahují informace chráněné autorským právem. Všechna práva, včetně překladatelských práv, na dotisky a kopírování školících dokumentů nebo jejich částí zůstávají společnosti CITO.

Platí všeobecné obchodní podmínky společnosti CITO.