Výzkum a Vývoj

Abyste byli úspěšní i zítra, musíme již dnes nahlídnout do budoucnosti a zabývat se příštími požadavky našich zákazníků. Jen ten, kdo je neustále o krok napřed, bude neustále zaujímat na světě přední místo ve vzrůstající globalizaci. Naším sloganem „partner for success“ chápeme sebe jako partnera našich zákazníků pro společnou úspěšnou budoucnost.

Náš neustálý výzkum a vývoj zaujímá důležité postavení. Současně k cílenému postoji kvalifikovaného personálu jsme směřovali v posledním čase více k investicím do technického vybavení.