Výzkum a Vývoj

Abyste byli úspěšní i zítra, musíme již dnes nahlídnout do budoucnosti a zabývat se příštími požadavky našich zákazníků. Jen ten, kdo je neustále o krok napřed, bude neustále zaujímat na světě přední místo ve vzrůstající globalizaci. Naším sloganem „partner for success“ chápeme sebe jako partnera našich zákazníků pro společnou úspěšnou budoucnost. Náš neustálý výzkum a vývoj na téma „výsekový a rylovací proces“ zaujímá důležité postavení. Současně k cílenému postoji kvalifikovaného personálu jsme směřovali v posledním čase více k investicím do technického vybavení.

Z tohoto vývoje vznikly následující aktuální platné patenty:

  • speciální rylování CITO PRO RE (DE 197 15 800)
  • speciální výrobní postup u CITO PLAST (EP 04016794.2)
  • speciální postup při výrobě slepeckého písma (DE 10 2006 006 708.8)
  • RSP Inline Finishing Systém (EP 1 068 077, US Patent 6,651,539, PCT/EP2006/010621)
  • Odklápěcí závěs RSP Inline Finishing Systému 2.0 včetně RSP výsekového plechu "direct fit" (PCT/EP2011/005017)
  • Plotter s plochým ložem s rovným řezacím a/nebo rylovacím stolem jako pracovním stolem a rylovací podložkou pro plotter s plochým ložem (DE 10 2012 002 100.3)
  • Výlupový nástroj k vylupování odpadu při výseku při zhotovení přířezů z archu a pojistný prvek CITO LOCK (EP 13 000 589.5)