Testovací výsekový stroj

Testovací výsekový stroj

Vyvinuli jsme speciální testovací výsekový stroj, na kterém můžeme provádět a vyhodnocovat více než 100.000 výseků v jedné testovací řadě. Praktické poznatky se dostali do vývoje tohoto zkušebního zařízení, na kterém mohou být realizovány výseky od 0 do 10.000 kp a různé rychlosti chodu stroje. Díky integrovanému výsekovém ukazateli je umožněna kontrola výrobních dat jako výsek a vlastnosti chudu stroje. Do testovacího úseku byl integrován vysokorychlostní obrazový záznam, který umožňuje optimální kontrolu událostí a přepracování dat zkoušky tak jako rozsáhlou obrazovou analýzu. S kamerovým systémem mohou být při určitém přednastaveném počtu zdvihů vytvořeny automaticky záznamy.

Několik otázek v centru pozornosti:

  • Jak se chovají rozdílné rylovací systémy ve výsekovém procesu?
  • Jak dosáhnout optimálního rylování?
  • Jaké vlastnosti materiálu jsou pro rylovací přípravu nejvhodnější?
  • Jak zvýšit čistý výkon výsekového automatu prostřednictvím optimální rylovací přípravy?