CITO-SYSTEM GmbH získala certifikát AEO 18. května 2012

CITO-SYSTEM GmbH získala certifikát AEO

Coby společnost střední velikosti společně s našimi kolegy, obchodními partnery a zákazníky získáváme víc a víc výhod z narůstající globalizace.

Po celém světě máme zákazníky, kteří jsou spokojeni s našimi výrobky, jež se převážně vyrábějí v Diepersdorfu poblíž Nurembergu. Zároveň mají naši němečtí zákazníci prospěch z narůstající mezinárodní sítě dodavatelů surovin.

Nárůst globalizace v kombinaci se změnami mezinárodní bezpečnostní situace přiměla Světovou celní unii (WCO), aby zavedla celosvětový rámec standardů pro pokročilé a účinné řízení rizik v rámci celní administrace.

V dubnu 2005 přesunula Evropská Unie tyto aspekty bezpečnostní politiky do evropského zákona ve formě novelizace celního zákona (Nařízení Rady 648/2005).
Zavedení statutu AEO  znamená položení jednoho ze stavebních kamenů této bezpečnostní iniciativy.

Společnost s AEO certifikací má zvláštní status - je prokázaná jako patřičně spolehlivá a důvěryhodná a tudíž může požívat zvláštních výhod a zjednodušení v rámci procesu celního odbavení

Statut AEO také držitele opravňuje k usnadnění celních kontrol týkajících se ochrany a bezpečnosti a/nebo zjednodušení v souladu s celními nařízeními.

Není tedy žádným překvapením, že během auditu našeho závodu, který proběhl dne 28.3.2012, věnovali zaměstnanci hlavního celního úřadu v Nurembergu zvláštní pozornost fyzické bezpečnosti, manipulaci s daty a jejich ochraně a také exportní kontrole. Ve všech těchto oblastech byli inspektoři zcela spokojeni s opatřeními, která jsme přijali, a výsledkem bylo, že jsme byli v získání statutu AEO úspěšní.

Tato certifikace má pro naše zákazníky a obchodní partnery po celém světě hmatatelný a pozitivní výsledek: zabezpečuje nepřetržitý mezinárodní dodavatelský řetězec od přímých dodavatelů až ke konečnému uživateli. Také zaručuje, že zboží, které pro Vás vyrábíme s pečetí kvality  "Made in Germany" k Vám dorazí tak rychle, lehce a bezpečně, jak je to jen možné.

My, ze společnosti CITO-SYSTEM GmbH jsme obzvlášť potěšeni, protože jsme hned zpočátku získali tu nejkomplexnější certifikaci AEO typu F (úplná).

V budoucnu mohou naši němečtí a mezinárodní zákazníci vidět tuto dodatečnou pečeť kvality (jak je možno vidět zde) na našich výrobcích a zásilkách častěji.