Budoucí tiskaři a technici digitálních médií u firmy CITO

03. dubna 2017 navštívil poslední ročník Odborné školy tiskové techniky a techniky digitálních médií v Norimberku (Fachschule für Druck- und Medientechnik Nürnberg) firmu CITO-SYSTEM GmbH ve Schwaigu a Diepersdorfu. Po prohlídce výroby a laboratoře určené pro zkoušky a řízení kvality proběhla prezentace věnovaná historii firmy a aktuálním projektům oddělení vývoje firmy CITO. Pozornost byla přitom zaměřena na nástroje, které jsou potřebné pro výrobu obalů z papíru, kartonu a vlnité lepenky. Poté následovaly praktické ukázky ve středisku DFG (Die Future Group) CENTER, testovacím centru firmy CITO. Zvláštní zájem projevili budoucí odborníci o různé zkušební přístroje z programu CITO ProcessLine. Při závěrečné diskuzi, která měla poskytnout odpovídající zpětnou vazbu, se všichni účastníci shodli na tom, že návštěva firmy, kterou technici absolvovali krátce před dokončením svého studia, jim poskytla dobrý přehled o průmyslovém odvětví výroby obalů ze skládačkové lepenky.

CITO děkuje vrchnímu studijnímu radovi a řediteli odborné školy, panu Paßovi, a učiteli odborných předmětů, panu Kammelovi, za zorganizování návštěvy závěrečného studijního ročníku a přeje všem studentům mnoho úspěchů při nadcházející závěrečné zkoušce. 

Fachschule für Druck- und Medientechnik
Fachschule für Druck- und Medientechnik