Opětovná certifikace firmy CITO 10. červen 2014

Opětovná certifikace firmy CITO

Poté co si CITO jako jedna z prvních firem ve svém oboru nechalo certifikovat svůj systém řízení jakosti podle ISO 9001, bylo jen logické, že nyní následovala certifikace podle ISO 14001 a OHSAS 18001. CITO tím plní normy náročného evropského systému environmentálního managementu EMAS, známého také jako ekologický audit EU. To vám poskytuje jistotu, že pracujete s partnerem, který bere vážně témata, jako jsou ochrana životního prostředí, bezpečnost práce a management ochrany zdraví při práci, a realizuje je ve své firmě.

Odpovědné zacházení s energií, ochrana našeho životního prostředí a zdravotní prevence zaměstnanců jsou ve firmě CITO již dlouho skutečností. Aby to CITO nyní jasně signalizovalo svým partnerům, rozhodlo se pro pravidelné prověřování, které bude prováděno neutrálním kontrolním orgánem TÜV Rheinland. Vedení společnosti děkuje všem pracovníkům, kteří přispěli k tomu, že společnost obdržela certifikaci hned napoprvé.