CITO GROUP posílí noví experti

Od 15. ledna 2019 posílí tým expertů u společnosti CITO Wolfgang Gross. Je zaměstnancem skupiny CITO GROUP a jeho úkolem je mezinárodní podpora všech společností patřících do CITO GROUP při projektech, které se týkají výroby výsekových forem. Na základě svého dlouholetého působení v předních německých firmách v oblasti výroby výsekových forem pan Gross získal v našem oboru pověst absolutního odborníka. Naposled působil mnoho let jako jednatel v jedné z předních firem vyrábějící výsekové formy.

Wolfgang Gross
Wolfgang Gross

CITO je již dnes považováno za firmu, která v celosvětovém měřítku zaujímá vedoucí postavení na úseku rylovací techniky. Již několik let však společnost kromě toho působí jako dodavatel pro výrobce výsekových forem. Také v této oblasti již CITO získalo vysokou reputaci. Tradičně má CITO stále ambice být firmou s vedoucím postavením na trhu v oblasti technologií. Podle této strategie CITO v posledních letech získalo firmu Bieling & Petsche Stanzformen GmbH – podnik na výrobu výsekových forem a firmu PolyMX bv – výrobce výhazovacího materiálu, a začlenilo obě firmy do skupiny CITO.

Výkonný ředitel skupiny firem (CEO), Jürgen Mariën, zformuloval následující strategický cíl:

„Do 4 let bude CITO mít vedoucí postavení na trhu nejen v oblasti výsekové techniky, nýbrž také na úseku techniky výsekových forem, a zde zejména v oblasti vyhazovacího materiálu.“

Jürgen Mariën

Pro dosažení tohoto cíle jsou bezpodmínečně nutné odborné schopnosti a inovační síla. Proto tým teprve před nedávnem posílil specialista na rotační formy Andrew Powell. Po čase, který Andrew Powell strávil v jednom mezinárodním koncernu na výrobu vlnité lepenky, pracoval mnoho let jako expert u předního výrobce výsekových forem v Nizozemí. Dnes našel svůj nový domov ve firmě PolyMX bv. S Wolfgangem Grossem nyní přišel další odborník.

Jeho hlavní úkoly budou spočívat v práci na projektech s mezinárodními skupinami, ve výzkumu a vývoji, zlepšování procesů a školení. Cílem je etablovat v našem průmyslu vysoce výkonné výsekové formy. U firmy CITO vidíme úsilí o zlepšení výrobních postupů u zákazníků, zvýšení produktivity, snížení produkce odpadu a vadných výrobků, a tedy zvýšení ziskovosti. Některé z těchto projektů realizovaných se zákazníky již byly spuštěny a ukazují první úspěšné výsledky.

Andrew Powell
Andrew Powell

V CITO se přitom zásadně řídí ústřední myšlenkou: Lepší výkonnost forem, které dosáhneme za pomoci kvalitního materiálu, a kvalitní díly ve spojení s know-how vedou k lepšímu výsledku. Je k tomu samozřejmě nutný také otevřený dialog se zákazníkem, neboť společně lze dosáhnout optimálních výsledků jen pokud existuje jasná představa o potřebách uživatele. Při rozhovorech, které byly předem vedeny s Wolfgangem Grossem, se rychle ukázalo, že obě strany jsou na jedné vlně. Wolfgang Gross k tomu ve svém prvním prohlášení řekl:

„Těším se na svůj nový úkol a už nyní jsem nadšen možnostmi, jaké má úsek výzkumu a vývoje (F&E) ve společnosti CITO. Člověk hned cítí, že celý tým se svým úkolům věnuje s vášní, a při tom budu rád spolupracovat.“

Wolfgang Gross