CITO-SYSTEM a koncern BOBST Group zahájily exkluzivní jednání

CITO-SYSTEM a koncern BOBST Group zahájily exkluzivní jednání s cílem urychlit změnu ve výrobě obalů

Bobst Group SA, Mex/Švýcarsko, a CITO‑SYSTEM GmbH, Schwaig/Německo, zahájily exkluzivní jednání, která slibují vytvoření možného joint venture obou podniků. Bobst Group SA má přitom v úmyslu získat v německé společnosti většinu. CITO má pokračovat pod vedením dosavadního managementu jako samostatný podnik, management se bude na řízení podniku ve značném rozsahu podílet i nadále. Společnou strategií společností BOBST a CITO je nabízet ucelená řešení (end-to-end řešení) pro výrobu obalů. Proto je si BOBST vědom základního významu nástrojů pro aktivní a udržitelný výrobní řetězec v oblasti obalů. V rychle se měnícím světě bude partnerství firem BOBST a CITO-SYSTEM využívat silných stránek obou subjektů s cílem podporovat v celosvětovém měřítku inovace ve výrobě forem a výrobě obalů obecně.

Plánovaná transakce závisí na tom, zda strany dospějí k definitivní dohodě, přičemž uzavření transakce se očekává v prvním čtvrtletí roku 2020. I když bude definitivní dohody dosaženo, může transakce ještě podléhat úředním povolením a eventuálním jiným podmínkám. Neexistuje však záruka toho, že se definitivní dohody podaří dosáhnout, ani že k uzavření plánované transakce skutečně dojde.

BOBST Group SA

je jedním ze subjektů s vedoucím postavením na trhu v oblasti strojů a servisu pro průmysl výroby etiket, flexibilních obalů, skládacích krabic a průmysl vlnité lepenky. Firmu založil v roce 1890 Joseph Bobst v Lausanne ve Švýcarsku. BOBST je zastoupen ve více než 50 zemích, provozuje 14 výrobních závodů v 8 zemích. Organizace zaměstnává více než 5.600 pracovníků. K 31. prosinci 2018 koncern dosáhl konsolidovaného obratu ve výši 1.635 milionů CHF.

BOBST Group SA Logo

CITO‑SYSTEM GmbH

I když dojde k uzavření dohody o joint venture, zůstane CITO samostatným podnikem s vlastní silnou značkou. Management zůstane neměnný a koncern CITO v následujících letech dále povede dosavadní CEO Jürgen Mariën. Zůstane s firmou i nadále spojen jako společník a bude mít i do budoucna rozsáhlý obchodní podíl. V koncernu CITO zůstanou také jako společníci osoby působící ve druhé rovině managementu. Tímto způsobem bude dlouhodobě zajištěna kontinuita CITO, jehož motto zní „Partner for Success“.

Schwaig / Německo, 16. ledna 2020

CITO‑SYSTEM GmbH Logo