CITOCLYN Uni Eco – spolehlivý, účinný a trvale udržitelný!

CITOCLYN Uni Eco – čisté řešení pro flexotiskové stroje plus účinné a bezpečné podnikové procesy! Přesvědčte se sami:

  • Méně mycího prostředku při zachování maximálního výkonu
  • Výrazné snížení doby mytí a mycích cyklů
  • Bez povinnosti označení a nezávadný ve styku s potravinami s certifikací ISEGA

CITOCLYN Uni Eco – flexotiskový čisticí prostředek pro ruční i automatické čištění rastrových válců a štočků.

CITOCLYN Uni Eco