Náš úspěch se nedá koupit 7. září 2015

Minulý pátek náš britský konkurent na své webové stránce zveřejnil informaci, že přetáhl pracovníka naší dceřiné společnosti CITO UK. Nejprve musíme vysvětlit, že se nejedná o našeho obchodního ředitele společnosti CITO, nýbrž o pracovníka oddělení prodeje CITO UK.

V naší celoevropské organizaci pracuje cca 250 pracovníků, kteří jsou vůči CITO loajální. Cítíme povinnost chránit čest těchto poctivých a upřímných pracovníků. Bohužel člověk během života čas od času získá zkušenost, že někteří lidé jsou úplatní. To je potom lidské zklamání. Ale taková zklamání nemění nic na základních hodnotách naší firmy. Garantem vize CITO u naší dceřiné společnosti ve Velké Británii je náš výkonný ředitel John Bray, který je již více než 30 let mým osobním kamarádem. V uplynulých 18 letech byl mentorem pracovníka oddělení prodeje a samozřejmě také on je lidsky zklamán. Avšak CITO, a také CITO UK, je mnohem víc než jeden pracovník.

Náš úspěch je založen na našich společných hodnotách a vizích. Náš britský konkurent žije v jiném světě a nemůže proto rozumět našim hodnotám a vizím a ani našemu hospodářskému úspěchu. CITO je firma řízená podnikatelsky a má téměř 110letou tradici. Nás netlačí přemýšlení o hodnotě podniku pro majitele a čtvrtletní zprávy podávané našim podílníkům. Přemýšlíme v dlouhodobém horizontu a nejdůležitější otázkou pro nás je: Jaký užitek z nás mají naši zákazníci a proč je důležité, aby CITO trvalo ještě mnoho dalších desetiletí? Je směšné, že se náš konkurent ve svém oznámení označuje jako „the world leading manufacturer of creasing matrix“ – k čemu se má tato proslulost vztahovat, je pro nás záhadou. CITO je nesporně firmou, která na světovém trhu v této oblasti dominuje, nejen co se týká vyrobených a prodaných množství, nýbrž i pokud jde o vedoucí postavení v oblasti technologie. To pro nás ovšem není důležité, neboť naši firmu charakterizuje motto „Partner for Success“. Chceme, abychom byli úspěšní nejen my, nýbrž také naši zákazníci, dodavatelé a pracovníci. Nikdo nás z této cesty nesvede, neboť takový je duch firmy CITO a ten není na prodej.

7. září 2015

Jürgen Marien

Jürgen Marien
majoritní vlastník a výkonný ředitel CITO GROUP