Návštěva našeho ruského zastoupení ITRACO v průběhu individuálního školení na téma vlnité a plné lepenky 07. leden 2015

Návštěva našeho ruského zastoupení ITRACO v průběhu individuálního školení na téma vlnité a plné lepenky

Ve dnech 24.-26. listopadu 2014 jsme v naší firmě přivítali 13 hostů z našeho ruského zastoupení ITRACO. Zastoupeni byli jak představitelé kmenového závodu se sídlem v Lübeck, tak i pobočky v Rusku a na Ukrajině.

Důvodem návštěvy byl seminář na téma plné a vlnité lepenky, který připravil náš školicí pracovník a odborník pro oblast výseku pan Roman Kaschitz zvlášť pro ITRACO a jeho zákazníky.

Velice nás těší, že o tento seminář s tématem úzce spojeným s praxí měli zájem také významní ruští koneční zákazníci. Mezi účastníky dychtícími po nových informacích jsme přivítali např. pracovníky společnosti Smurfit Kappa z Petrohradu, druhého největšího města v Rusku, a také různé výrobce výsekových forem.

Hlavní témata školení byla:

  • zpracovávané materiály a druhy papírů a vlastnosti materiálu
  • volba a stanovení správných rylovacích parametrů
  • vlnitá lepenka, rozdíly při výseku přední nebo zadní strany
  • výsekový tlak a upravovací technika
  • gumování výsekových nástrojů
  • správné kladení a broušení opěrných bodů 

Tato teoretická část byla završena prohlídkou dvou závodů pro skupinu CITO důležitých a dobrých partnerů:
S účastníky našeho semináře jsme navštívili jednak předního rakouského výrobce výsekových forem, firmu Bieling & Petsche v Elixhausenu a prohlídku výroby nám umožnila také společnost Smurfit Kappa v Neuburgu.

Děkujeme našemu věrnému zákazníkovi Smurfit Kappa v Neuburgu i našemu partnerovi, firmě Bieling & Petsche, že účastníkům našeho semináře umožnili nahlédnout do jejich činnosti.