Nová budova pro CITO UK Ltd. 10. října 2013

Nová budova pro CITO UK Ltd.

01.07.2013 se společnost CITO UK Ltd. nastěhovala do svých nových prostor na Wimsey Way v Alfretonu, Derbyshire. Přestěhování do podstatně větších obchodních prostor bylo logickým důsledkem pokračujícího úspěšného příběhu posledních let. Firmu převzala CITO Group v roce 1993 a dnes je firma 100% dceřinou společností německé CITO-SYSTEM GmbH. Při vstupu německé mateřské společnosti do firmy se obchodní prostory nacházely ve městě Poole v Dorsetu; již po krátké době došlo k přeložení sídla firmy do střední Anglie. Po 20 let byly produkty pro obalový a tiskařský průmysl a výrobu výsekových forem dodávány z obchodních prostor v Acre Ridge Industrial Estate v Alfretonu.


Nová budova pro CITO UK Ltd.

Již v listopadu 1996 byla kapacita skladu příliš malá. Proto firma koupila druhý blok a skladová plocha se tak o 100 % zvýšila. V minulých letech přibyly dvě nové oblasti obchodní činnosti - PrintLine a FormLine a také v těchto oblastech má dnes CITO UK Ltd. ve Velké Británii a Irsku velký okruh stálých zákazníků. V rámci CITO GROUP, jejíž firmy vedle Británie pokrývají území Německa, Itálie, Rakouska, Maďarska, České republiky a Slovenska, rozšířila CITO UK Ltd. velmi výrazně své aktivity také na mezinárodním poli. V tomto hospodářském prostoru žije cca 235 miliónů lidí, tedy téměř polovina všech občanů EU. V souvislosti s rozšířením trhu firmy CITO UK Ltd. bylo zapotřebí získat také větší prostor. Nová budova v objektu The Alfreton Trading Estate má skladovou plochu více než 3.000 m² a s výškou prostoru 6 m poskytuje dostatek možností pro další expanzi. V nové budově byly vytvořeny podstatně optimalizované možnosti pro logistiku, což je nutné zejména s ohledem na rozšíření obchodu s vysekávacími deskami s tloušťkou 1 mm a vysekávacími linkami HS CITO.

Mimoto byla v uplynulých letech neustále rozšiřována výrobková paleta rylovacích systémů CITO. V pěti různých skupinách výrobků PRO, DYNAMIC, STANDARD, BASIC a PLASTmá CITO přední postavení na světovém trhu a samozřejmě to platí také pro trh ve Velké Británii. Vyjádření Jürgena Mariena, většinový společník evropské CITO GROUP, je zaměřeno na úspěšnou budoucnost: „Víc než 20 let mám možnost se podílet na úspěšné práci mých kolegů ve Velké Británii. Velká Británie je nejúspěšnějším členem CITO GROUP mimo území Německa. Věřím v dlouhodobou výkonnost trhu ve Velké Británii, a proto jsem rád investoval v Alfretonu, abychom zde vytvořili možnosti dalšího růstu.“

Jméno CITO bude i v nových prostorách znamenat kvalitní produkty a servis za rozumnou cenu. Koncern určuje na celém světě kritéria, kterými se firma musí každodenně sama poměřovat. John Bray, generální ředitel společnosti CITO UK Ltd., slibuje: „Za náš úspěch vděčíme výhradně našim zákazníkům, a proto budeme i nadále pracovat na tom, abychom byli “partnerem pro váš úspěch“. Při tomto úkolu mohou britští kolegové stavět na inovační síle celé CITO GROUP.

Tato skupina evropských firem se považuje za „stavitele mostů mezi tiskařským a obalovým průmyslem a výrobci výsekových forem. Neustále vyvíjí nové produkty, které jsou celkově užitečné pro průmysl, a ty mají přispět k tomu, aby ani nová hala nebyla dost velká a aby v Alfretonu vznikla nová pracovní místa.