RSP Systém 2.0 Vynikající výrobek se spolehlivým provozem

Pokyny pro lakovací jednotku Heidelberg CX 104 u Salzkammergut-Media

Blahopřejeme vám k novému zařízení Heidelberg CX 104 s lakovací jednotkou! Salzkammergut-Media Ges.m.b.H. je první tiskárnou v Rakousku, která svůj strojový park rozšířila o nový ofsetový tiskařský stroj. Aby byly ovšem možnosti nové lakovací jednotky ještě rozmanitější, vybral si tento inovativní podnik RSP Systém 2.0, který společnost CITO‑SYSTEM GmbH vyvinula speciálně pro uvedený stroj. Díky použití systému Inline Finishing slouží nová lakovací jednotka nejen k lakování, ale také k rylování, výseku, náseku a perforaci tiskařských výrobků. Obecně tato nová konstrukce lakovací jednotky přináší firmě Salzkammergut-Media tyto výhody:

  • Jednoduché ovládání poskytující lepší provozní bezpečnost
  • Optimalizovaný čas přípravy díky rychlejší instalaci RSP Systém 2.0
  • Precizní kvalitu díky snadnému nastavení registrů

Oba zaměstnanci tiskárny Stephan Steidel a Martin Putz byli komplexně poučeni o RSP Systém 2.0 na zařízení Heidelberg CX 104 v lakovací jednotce. Jürgen Kohn z CITO‑SYSTEM GmbH společně s Alexander Heidrich z firmy Heidelberger Druckmaschinen Austria-Vertriebs GmbH srozumitelně a podrobně vysvětlil systém Inline Finishing.

Společnost Salzkammergut-Media nyní profituje z výhod RSP Systém hned dvakrát, protože pro své pracovní úkoly týkající se dalšího zpracování již nějakou dobu používá jiný RSP Systém na CD74-8P+L.

RSP System 2.0 Salzkammergut Media Ges.m.b.H
Martin Putz, Alexander Heidrich, Stephan Steidel & Jürgen Kohn

RSP Systém 2.0