Senat der Wirtschaft Deutschland jmenoval Jürgena Mariëna svým členem

Generální ředitel (CEO) koncernu CITO GROUP, Jürgen Mariën byl povolán do Německého hospodářského senátu (Senat der Wirtschaft Deutschland)

Organizaci Senat der Wirtschaft tvoří osobnosti působící v hospodářské, vědecké a společenské sféře, které si zvlášť uvědomují svou odpovědnost vůči státu. Společně přispívají k tomu, aby cíle udržitelnosti zaměřené na obecné blaho byly aplikovány podle principů ekosociálního tržního hospodářství.

Senat der Wirtschaft tak obnovuje tradiční představu o senátu v období antiky. Vyvážený okruh přátel nezávislého ducha místo pouze dílčích zájmů sledoval obecné blaho.

Senat der Wirtschaft je zaměřen čistě na obecné blaho a vede stálý dialog se zástupci z oblasti politiky a vědy. Zajímavým zdrojem impulzů jsou vedle mnoha dalších odborníků čestní senátoři Jean-Claude Juncker, Prof. Günther Verheugen, Prof. Klaus Töpfer, Prof. Jürgen Rüttgers a Rosi Gollmann.

V senátu uplatňované etické principy společenství založeného na uznávání stejného systému hodnot mohou být také základem a standardem pro hospodářské jednání členů senátu. Práci senátu charakterizuje partnerství a spravedlnost v hospodářském životě a sociální kompetence podnikatelů a vedoucích pracovníků.

www.senat-deutschland.de