Veletrh

Veletrh
VeletrhMístoZeměTermín
Vietnam PrintPackHo Či Minovo Město
Vietnam05.10. - 08.10.2017
PamexMumbai
Indie18.12. - 21.12.2017
SCANPACKGöteborg
Švédsko23.10. - 26.10.2018