Známý odesílatel – bezpečně k cíli 23. leden 2013

Známý odesílatel – bezpečně k cíli

08.01.2013 byla firma CITO Spolkovým úřadem pro letectví LBA (Luftfahrt-Bundesamt) úspěšně certifikována jako „známý odesílatel“. Tento status umožňuje podle nařízení EU nekomplikovanou leteckou přepravu zboží. Od 25. března 2013 budou jako letecké nákladní zásilky, které umožňují rychlé odbavení a mohou být „považovány za bezpečné“, povoleny již pouze zásilky od známých odesílatelů.

Zásilky necertifikovaných firem musejí být na letišti „zabezpečeny“ mimořádnou kontrolou, např. pomocí rentgenu. Důsledkem jsou delší přepravní doby způsobené dlouhým čekáním na letištích a stoupající dopravní náklady.

Certifikací CITO posiluje svou konkurenceschopnost. Protože po uplynutí přechodné úpravy 25. března 2013 bude za bezpečné zásilky považováno pravděpodobně pouhých 13 % dodávaných zásilek. Z cca 45.000 německých firem, jichž se tato skutečnost dotýká, přikročily k certifikaci, která je spojena s finančními náklady a náklady na personál, jen přibližně 3 %. CITO tedy patří v Německu k průkopníkům. Jedná se o investici, z níž budou těžit naši zákazníci na celém světě.