Certifikované čisticí prostředky pro flexotisk pro čištění rastrových válců a štočků pro potisk potravinářských obalů

Jsme si vědomi naší odpovědnosti za lidské zdraví, bezpečné výrobní procesy a udržitelné produkty. Naše certifikované materiály představují pro výrobce obalů kvalitní produkty, které lze bez obav použít k čištění rastrových válců a štočků pro potisk potravinářských obalů.

Při výrobním procesu obalů, které přicházejí přímo nebo nepřímo do styku s potravinami je nutné, aby se tyto materiály mohly použít pro výrobu potravinářských obalů jako nezávadné. Při výrobě obalů se odírají částice materiálů, které s nimi přicházejí do styku a přecházejí na obalový materiál příp. do něj. 

CITOCLYN Uni Eco a CITOCLYN Uni Plus jsou certifikovány jako nezávadné pro čištění rastrových válců a štočků pro potisk skládaných krabic na potraviny. Čističe nepodléhají povinnosti označení. Můžete je tak s klidným svědomím použít pro udržitelnou výrobu potravinářských obalů. Správná volba, co se týče vyšší bezpečnosti práce a účinnějšího skladování.

Bezpečná výroba & bezpečnost produktů

Naše certifikované čisticí prostředky pro flexotisk spojují bezpečnost výroby s bezpečností produktu.

  • Nezávadný k čištění rastrových válců a štočků pro potisk skládacích krabic na potraviny
  • V souladu s nařízením EU o materiálech určených pro styk s potravinami
    (Nařízení ES č. 1935/2004 čl. 3 a 17)
CITO ULTIMATE certified for food packaging
CITOCLYN Uni Plus certified for food packaging

Vsaďte na bezpečné procesy a nejvyšší kvalitu! Při použití našich certifikovaných materiálů se na ně můžete spolehnout!

CITOCLYN Uni Eco CITOCLYN Uni Plus