RSP Green Finishing – z lásky k životnímu prostředí!

CITO nese svou odpovědnost za životní prostředí. Ve všech procesech je pevně zakotvena udržitelnost a ochrana životního prostředí – počínaje vývojem produktů až po expedici našich výrobků. Se šetřením zdrojů a smysluplně využitou energií přinášíme aktivní příspěvek k ochraně životního prostředí a ve prospěch budoucí generace. Tento základní postoj a odpovědnost jsou znatelné také v práci při výzkumu a vývoji.

Od roku 2000 se s velkými úspěchy prodávají Systémy RSP Inline Finishing na celém světě. Díky tomu se na úseku Inline Finishing intenzivně zabývali palčivým tématem CO2 a ochranou klimatu. Byly zpracovány rozsáhlé rešerše a výpočty, aby se zjistilo, v jakém rozsahu by bylo možné snížit v Systémech RSP Inline Finishing emise CO2.

Tiskárny si cení Systémů RSP a profitují z jejich hospodárnosti, časových úspor a vynikající kvality. Zakázky InlineFinishing lze zhotovit bez dalšího průchodu za účelem ražení nebo perforování v rovinných lisovacích strojích. Možnosti pracovního využití jsou mimořádně rozmanité: počínaje jednoduchými perforacemi u odpovědních karet, odtrhávacích okrajů, kuponů, poukazů přes ražení okének, štěrbin a narážení lepicích štítků, prezentační desky a nejnáročnější poštovní zásilky až po rýhování – to vše lze vyrobit se Systémy RSP navýsost hospodárně a ve špičkové kvalitě.

Rozhodující zvýšený užitek koncepce RSP, ze kterého profituje nejen uživatel, ale také životní prostředí:

Se Systémem RSP lze výrazně snížit emise CO2.

Uvádíme praktický příklad:

Následující způsob využití ukazuje, jaký potenciál se skrývá v systémech RSP Inline Finishing:

5-Farben-Bogenoffsetduckmaschine

5barevné ofsetové tiskařské stroje k potisku archů s lakovacím zařízením
mit Lackwerk
výška nákladů 250 000 archů

Při výšce nákladu 250 000 archů na 5barevném ofsetovém tiskařském stroji 106 s lakovacím zařízením se ve srovnání s offline zpracováním na 4barevném stroji 106 s lakovacím zařízením a s razicím strojem s plochým ložem 106 sníží emise CO2 o 500 kg.

Další procesy jako přeprava, doby seřízení nebo další použitý materiál zde ještě nejsou zohledněny, ale vychází se jen z výrobní energie využité pro oba stroje.

Potenciál úspor

cca -500 kg CO2


Teoretická hodnota je znázorněna na stromech:

Normálně vzrostlý buk o výšce 23 metrů a s obvodem kmene 30 cm naváže každoročně průměrně 12,5 kg CO2.

To v našem případě znamená, že v uvedeném příkladu naváže předmětné množství CO2 40 buků za rok nebo jeden buk za 40 let. Pokud vše propočítáme, ušetří jedna tiskárna s uvedeným měsíčním nákladem za rok 480 buků nebo 6 tun CO2.

Odpovídá
schopnosti 40 buků za rok zachytit CO2

Z nepřekonatelných výhod co do nákladů a kvality profituje již tisíce uživatelů systémů RSP – o aktivním příspěvku k ochraně klimatu ani nemluvě!

RSP Inline Finishing