CITO Abacus: Vlnitá lepenka výpočetní pomůcka pro rylovací přípravu

Najděte optimální rylovací přípravu

Změřte tloušťku stlačeného materiálu e

Tloušťka stlačeného materiálu určuje i výšku rylovacího nože:

Změřte tloušťku stlačeného materiálu (e)

Pomůcka pro výběr rylovacího nože

navržena pro materiál o tloušťce 0,5 – 1,3 mm
K dispozici také pro Karton!

Na vedlejším obrázku vidíte rylovací přípravu se zalisovaným rylovacím nožem v profilu. Rozměry použité ve výpočetní pomůcce je třeba chápat takto:

A= Výška kanálku

B= Šířka rylovacího kanálku

e= Tloušťka stlačeného materiálu

d= šířka rylovacího nože

šířka rylovacího nože

A ≈ e

B = (e × 2,0) + d


Pomůcka pro výběr rylovacího nože

Tloušťka stlačeného materiálu určuje i výšku rylovacího nože:

h= Výška rylovacího nože

h = 23,80 - e

Výška rylovacího nože

Parametry jsou pouze doporučené - neneseme žádnou zodpovědnost za správnost údajů.