Fairs

Fairs
FairPlaceCountryDate
KIPES 2018Seoul
South Korea
South Korea29.08. - 01.09.2018
VN PrintPackHo Chi Minh City
Vietnam29.08. - 01.09.2018
Taipei International Graphic
Arts Exhibition (TIGAX 18)
Taipei
Taiwan
Taiwan20.09. - 23.09.2018
FachPackNuremberg
Germany25.09. - 27.09.2018
PoligrafiaPoznań
Poland01.10. - 04.10.2018
IndiaCorr Expo 2018Mumbai
India
India04.10. - 06.10.2018
PRINT SantiagoSantiago
Chile09.10. - 11.10.2018
Syskevasia 2018Athens
Greece12.10. - 15.10.2018
ScanPackGothenburg
Sweden23.10. - 26.10.2018
All in PrintShanghai
China24.10. - 28.10.2018