CITO In-house Školení

Individuální a osobní další vzdělávání ve vašem podniku

CITO vám nenabízí jen vysoce kvalitní a vyspělé produkty, nýbrž kompletní řešení pro vaši každodenní práci a velké pracovní příležitosti. Abyste jako profesionálové měli vždy přehled o nejnovější úrovni techniky, nabízíme vám školení ve vaší firměv oblasti výsekové technologie vyladěná detailně pro vaše potřeby. Prohloubíte si tak své odborné znalosti a kompetence svého týmu ve výrobním prostředí, které dobře znáte.

Klademe přitom důraz na co nejkomplexnější postup, širokou účast všech involvovaných oddělení a podle možnosti upevňování znalostí vzájemně sladěným opakováním. Naši aplikační technici zpracují obsahovou náplň školení s optimálním přizpůsobením vašim pracovním postupům a výrobním procesům. Můžete si tak být jisti, že obsah školení bude přesně upraven dle vašich požadavků, a také bude dlouhodobě zajištěna jejich realizace a uplatnění.

In-house Školení

Místo:u Vás
Cílová skupina:
 • závody na skládačkové krabice
 • zpracování vlnité lepenky
 • kvalifikovaní spolupracovníci v oddělení výseku a lepení
 • spolupracovníci v oddělení konstrukce a CAD
 • spolupracovníci kontroly kvality
 • nákupčí
Počet účastníků:max. 12 osob
Délka kurzu:2 dny (10 až 12 hodin celkem)
Cena:€ 2,900.00 vč. nákladů na dopravu a všech výdajů spojených s cestou
Termíny:

na požádání

In-house Śkolení

Obsah Inhouse školení se individuálně přizpůsobí přání zákazníka.
viz. příklady možného školení:

Teorie:

 • rozdíly mezi kartonem a kašírovanou vlnitou lepenkou
 • rozdílná kvalita materiálu u kartonu a kašírované vlnité lepenky
 • manipulace s ofsetovým tiskem a lakováním
 • vliv ofsetového tisku a lakování
 • výsekové stroje a jejich individuální funkce
 • základy o výsekových formách a rylovací přípravě
 • smysl a význam výsekových vyrovnávacích linií
 • funkce a úkoly vyhazovacích gum
 • výpočet perfektních rylovacích parametrů – vzájemný účinnek mezi výškou rylek, hloubkou kanálků a šířkou kanálků pro kartony a kašírovanou vlnitou lepenku
 • určení správného tlaku při výseku
 • optimální příprava
 • vyhazovací gumy – rychlostní faktor
 • správně provedené zábrusy
 • různé techniky vylamování
 • pohled na balící stroje a jejich rychlosti
 • část pro nákupčí: nákady

Praxe:

Dle Vašich připravených zakázek budou analyzovány obtíže. Znalosti získané v teoretické části budou realizovány v praktické části.

Průběh:

první den - teorie

1.  stanovení obsahu školení a cílů společně se zákazníkem

2.  prezentace CITO „výseková technnologie"

druhý den - praxe

3. intenzivní trénink spolupracovníků na strojích

Všeobecné obchodní podmínky CITO školení

Všechny uvedené nabídky společnosti CITO jsou výhradně realizovány na základě následujících všeobecných obchodních podmínek. Svou přihláškou na školení v rámci podniku s těmito podmínkami souhlasíte.

Okamžitě po svém přihlášení dostanete závazné potvrzení, stejně jako fakturu za školení v rámci podniku. Fakturu je třeba uhradit nejpozději 8 dní před začátkem školení. Vaše data jsou u nás uložena pro interní účely v souladu s podmínkami o ochraně dat.

Zrušení účasti do dvou týdnů před započetím školení v rámci podniku je zdarma, resp. je vráceno 100% ceny školení. V případě zrušení účasti do jednoho dne před zahájením školení se vrací 50% ceny školení. V případě zrušení účasti v den konání školení se cena školného nevrací. Cestovné výdaje, které společnosti CITO vzniknou, jsou plně fakturovány.

CITO si vyhrazuje právo zrušit příslušné školení v rámci podniku do dvou týdnů před začátkem školení, resp. jej přeložit, zejména v případě, kdy dojde k událostem, které společnosti CITO znemožňují poskytnout služby v souladu s kvalitativními, technickými a ekonomickými aspekty. Budete o tom neprodleně informováni. Jakékoli další nároky jsou vyloučeny.

Školící dokumenty obsahují informace chráněné autorským právem. Všechna práva, včetně překladatelských práv, na dotisky a kopírování školících dokumentů nebo jejich částí zůstávají společnosti CITO.

Platí všeobecné obchodní podmínky společnosti CITO.