CITO LaserInspektor Přístroj pro měření výsekových forem

CITO LaserInspektor

BEST OF 2016
PRODUKTIONSTECHNIK & MASCHINENBAU

CITO LaserInspektor je dotykový měřicí přístroj se speciálně vyvinutým softwarem pro měření laserových řezů ve výsekových nástrojích. S přístrojem CITO LaserInspektor je možné poprvé měřit řez provedený laserem. Použití během výroby umožní optimalizaci výrobních parametrů a zajistí tak konstantní kvalitu vašich nástrojů.

S přístrojem CITO LaserInspektor je možné dokumentovat zjištěná naměřená data v protokolu kvality. Speciálně vyvinutý software umožňuje vyhodnocení vzhledu řezu. Senzor instalovaný v hardwaru je veden řeznou spárou a proměřuje tak její průběh. Příslušné údaje jsou poté předávány tabletu, který je již součástí dodávky.

  • Měření řezné spáry u výsekových nástrojů řezaných laserem
  • Jedinečný měřicí systém pro optimalizaci řezání laserem
  • Protokol o kvalitě ve formátu PDF pro dokumentované zajištění kvality
  • Umožňuje optimalizaci vašich nastavovacích parametrů ve výrobním procesu

Podle prvních ohlasů zákazníků se velice spolehlivé a správné naměřené hodnoty přístroje LaserInspektor od společnosti CITO osvědčují v praxi. Kvalitu řezu ve výsekové formě lze přístrojem LaserInspektor výrazně optimalizovat, neboť jednotlivé řezy jsou díky definovaným zadáním nezávisle na uživateli vždy stejné. Nesprávně nařezané desky nebo desky vyřazené při nasazení nože kvůli špatné kvalitě řezu tak jsou již minulostí. V pracovní procesu tedy nedochází k přerušení.

CITO LaserInspektor Windows

Detaily

Technické údaje

  • přesnost opakovaného měření ± 0,01 mm
  • přesnost měření ± 0,03 mm
  • rychlost měření (pro jedno měření): 3 - 5 sekundy
  • rozměry měřicího přístroje: 210 × 70 mm
  • Volitelný: Adaptér pro rotační formy 174 - 808 mm
označeníprovedeníOJobj.č.
CITO LaserInspektorSoftware pro Windows, pracovní etalon1 ks.BYG00114
Adaptér pro rotační formy NEW 1 ks.BYG00151

Produktové video CITO LaserInspektor

CITO LaserInspektor Online-Seminar is currently being updated and will be available again in the next few days.

Stáhnout