CITO ULTIMATE ceny

Děkujeme všem účastníkům soutěže o ceny zaměřené na CITO ULTIMATE, k níž jsme v dubnu vyzvali ty z našich německých zákazníků, kteří již CITO ULTIMATE testovali. Chtěli jsme se od Vás dovědět, jaké výhody Vás přesvědčily o CITO ULTIMATE, a máme radost z pozitivních zpětných ohlasů a fotografií, které jste nám o Vás a Vašich týmech poslali.

Pan Nico Prybylski a jeho tým ve firmě THIMM Display GmbH z Wörrstadtu se mohou těšit z hlavní výhry: na míru šitého semináře na téma výseku v hodnotě 2.900 eur.

Nico Prybylski und sein Team bei der THIMM Display GmbH mit CITO ULTIMATE

Názor zákazníka najdete na CITO ULTIMATE.