Návštěva CITO-SYSTEM v Diepersdorf

Návštěva CITO-SYSTEM v Diepersdorf

Návštěva: výroby, vývoje a výzkumu

CITO‑SYSTEM GmbH

Kleeäcker Straße 13
91227 Diepersdorf
Německo
E-Mail: Zobrazit e-mailovou adresu
Phone:+49 911 95885-0
Fax: +49 911 95885-500
 

Směrování pomocí Google Maps | Verze pro tisk | vCard


Směrem od Frankfurtu

Jeďte přímo do Norimberku; na dálniční křižovatce Fürth/Erlangen jeďte směrem Regensburg a sjeďte Nürnberg/Mögeldorf.

Směrem od Berlína

Na dálniční křižovatce u Nürnberg jeďte na A3 směrem Würzburg a sjeďte Nürnberg/Mögeldorf.

Směrem od Heilbronn

Na dálničním sjezdu Nürnberg-Ost jeďte na A9 směrem k Berlínu a na dálniční křižovatce u Norimberku jeďte na A3 směr Würzburg. Sjeďte Nürnberg/Mögeldorf.

Směrem od Mnichova

Na dálničním sjezdu Nürnberg/Feucht jeďte směrem na Berlín. Na dálniční křižovatce u Norimberku jeďte na A3 směr Würzburg a sjeďte Nürnberg/Mögeldorf.

Po opuštění dálnice v Nürnberg/Mögeldorf

Journey Diepersdorf

Na světelné křižovatce jeďte vlevo na Nürnberger Straße směrem k Schwaig. Jeďte rovno a po 200 za benzinovou stanicí ARAL odbočte vpravo, směrem na Diepersdorf. Po té přijedete na STOPku a odbočíte vpravo směr Diepersdorf. Po cca 6km jste v Diepersdorfu.

Na začátku Diepersdorfu se dáte na kruhovém objezdu první odbočkou vpravo na Industriestrase. Na rozcestí (p.Bolta) odbočíte doleva a pojedete po Industriestrase,
první odbočka doprava na Kleeäckerstraße. Pod
číslem 13 najdete CITO. 

Stačí odbočit vlevo a zaparkovat na místo určené pro zákazníky a hosty na levé straně.

Těšíme se na Vaši návštěvu!