Charta pro personální politiku příznivou pro rodinu 14. srpen 2013

Charta pro personální politiku příznivou pro rodinu

V červenci 2013 podepsalo 30 firem z okresu Norimberk venkov tuto Chartu a vyjádřilo tím záměr utvářet ve svých podnicích personální politiku příznivou pro rodinu. Tuto Chartu podporují také různé obce a obecně prospěšné spolky z okresu.

Velice nás potěšilo, že naše firma byla vybrána, aby informovala o své realizaci personální politiky příznivé pro rodinu. Náš společník-jednatel Jürgen Marien se ve své přednášce zmínil zejména o úloze mladých žen ve firmách budoucnosti. Vždyť již dnes mají tyto velmi angažované mladé pracovnice se stále lepším vzděláním v mnoha podnicích důležitou funkci.

Aby bylo možné sladit povolání a úlohu v rodině, požaduje se také od nás, podnikatelů, volit nové a kreativní cesty. Rodina nekončí výchovou dětí, nýbrž je to nerozlučný svazek na celý život. Tuto skutečnost musí podniky brát do úvahy, když si chtějí do budoucna vytvořit kvalifikovaný personál. Pro nás je samozřejmostí, že k prvním signatářům Charty v okrese Norimberk venkov patří také CITO-SYSTEM GmbH.