DieFutureGroup 16. dubna 2014

DieFutureGroup
DieFutureGroup

Skupina DieFutureGroup (DFG) se nyní sešla již po sedmé. Ze společných setkání již vzešlo několik nových produktů pro výrobu výsekových forem.

Aktuálně existují dva hlavní body v oblasti vývojové práce: Zvýšení efektivnosti při gumování forem pro plochý a rotační výsek a snížení hmotnosti výsekových forem. Použitím moderní technologie vodního paprsku se již podařilo gumování forem na plochý výsek značně zefektivnit. Zde se doporučuje použít předběžně pokovené pryžové desky bez nařezání ochranného papíru, protože tato technika umožňuje proces gumování optimalizovat a zkrátit. Použití profilové pryže však ještě stále představuje určitou výzvu při manipulaci a musí být optimalizováno. Na podnět skupiny DFG probíhá v současné době ve firmě CITO vývoj nových profilů. Stroje pracující ve větších formátech také vyžadují větší výsekové formy, a proto hmotnost výsekové formy hraje stále větší roli. Zde DFG pracuje na optimalizaci použitím nových materiálů, které vedle úspory hmotnosti vykazují také další technická zdokonalení. 

Kromě těchto obou projektů právě vzniká nová skupina produktů pod názvem CITO ProcessLine. Zde je nabízena řada nových měřicích nástrojů. V budoucnu bude možné provádět přesné měření geometrie střižné mezery při řezání laserem a kontrolu kvality rylovacích kanálků a rylovacích profilů. Tyto nové měřicí techniky slouží jak výrobci výsekových forem, tak i jejich uživateli.

V následujících týdnech vám poskytneme další informace o těchto tématech.