Potvrzená účast společnosti CITO v Paktu pro životní prostředí a klimatu Bavorska

Poté, co Bavorská zemská vláda přijala už v roce 2016 francký podnik do Paktu pro životní prostředí a klimatu Bavorska (Umwelt- und Klimapakt Bayern), byla v únoru 2021 účast firmy CITO v tomto okruhu trvale udržitelných společností opět potvrzena.

K tomuto Paktu patří firmy, které se dobrovolně zavázaly ke kontinuálnímu snižování emisí CO2 a šetrnému zacházení se zdroji naší planety. Společnost CITO má certifikovaný systém EMAS a formulovala si příslušné cíle v oblasti ochrany životního prostředí.

V minulých letech se firma zaměřila na permanentní snižování spotřeby energie pomocí moderních osvětlovacích prostředků, snižování nákladů na klimatizaci navzdory narůstajícím venkovním teplotám, dalšího zlepšování využívání zahřátého odpadního vzduchu z výrobních zařízení a recyklace chladicí kapaliny.

V rámci dalších projektů byly optimalizovány všechny procesy s ohledem na jejich udržitelnost tak, aby se šetřilo zdroji. Uhlíková neutralita a udržitelnost jsou pevně zakotveny v politice VaV. V celém podniku se samozřejmě používá pouze „zelená elektřina“; vícenáklady jsou výrazně kompenzovány úsporou energie.

CFO SKUPINY CITO, Thomas Gerner, při příležitosti předání listiny uvedl:

Právě v době pandemie je obzvlášť důležité nesejít z cesty udržitelnosti. Od roku 2016 společnost CITO v tématu trvalé udržitelnosti urazila kus cesty, ale všichni víme, že je před námi ještě mnoho práce. Celý tým dále pracuje na splnění cíle dosáhnout uhlíkově neutrálních produktů CITO.

CITO erneut im Umweltpakt Bayern bestätigt

Thomas Gerner, CFO, přijal listinu Paktu pro životní prostředí

CITO erneut im Umweltpakt Bayern bestätigt

Stáhnout Umwelt- und Klimapakt Bayern