Přehodili jsme výhybku do budoucnosti Jürgen Mariën předává kormidlo novému vedení

Jürgen Mariën a Christian Ernst

V pátek 31.03.2023 se Jürgen Mariën, dosavadní CEO společnosti CITO‑SYSTEM GmbH, rozloučil při příležitosti svého odchodu do důchodu se svou firmou. Všichni zaměstnanci byli pozváni na malou rozlučkovou oslavu.

Jürgen Mariën pracoval pro společnost 41 let a zásadním způsobem napomohl jejímu rozvoji – a tím k současnému postavení firmy jako globálního hráče ve svém oboru. Vybudoval celosvětovou síť partnerů a zástupců. Byl u nich oblíbený a respektovaný. 

Firma „CITO“ se během těchto desetiletí etablovala jako známá a uznávaná značka stanovující měřítka kvality, know-how a servisních služeb.

CEO Mariën poděkoval celému týmu za podporu a zdůraznil, že firma vděčí úspěchu pouze díky nasazení každého jednotlivého zaměstnance. Sdělil, že předává firmu do nejlepších rukou a ve vynikající kondici pro budoucnost. Nástupnictví připravoval léta a postupně předával kompetence a rozhodovací pravomoci svým nástupcům.

Současné vedení tvoří jednatelé Thomas Gerner a Oliver Kellermann a dále prokurista René Seick. Schopnosti a zkušenosti tohoto týmu se optimálně doplňují a formují silné a výkonné vedení společnosti. Thomas Gerner, CFO, je nadále odpovědný za finance a administrativu; Oliver Kellermann, CSO, odpovídá za prodej a VaV. René Seick má na starosti výrobu.

Thomas Gerner patří k vedení firmy už od května 2020, přičemž ve vedení osvědčil své manažerské schopnosti. Oliver Kellermann působí ve společnosti od roku 1996. Od té doby nasbíral bohaté zkušenosti v mnoha oblastech firmy, a má pro svou novou odpovědnou úlohu nejlepší předpoklady. Rovněž ve společnostech CITO GROUP převezme vůdčí trio kormidlo. V této oblasti již existuje dlouholetá, úzká a důvěryhodná spolupráce.

Oliver Kellermann

Oliver Kellermann shrnul novou situaci následovně:

„Jsme motivovaní a těšíme se na novou úlohu, na kterou jsme po všech stránkách připraveni. Máme před sebou ještě spoustu práce a budeme dosahovat našich cílů společně se všemi zaměstnanci společnosti CITO.“

Celý tým srdečně děkuje Jürgenu Mariënovi za jeho spolehlivé vedení orientované na budoucnost a těší se na další spolupráci s týmem vedoucích pracovníků. Vedení společnosti se může spolehnout na vysokou angažovanost svých zaměstnanců. Společně plnou parou vpřed do budoucnosti!

Zaměstnanci CITO
Zaměstnanci CITO