Ralegh, firma skupiny DS Smith – „partner for success“. 8. červen 2016

Ralegh Integrated – firma skupiny DS Smith – těží z výhod výrobků řady BoxLine společnosti CITO jako součásti své neustálé angažovanosti pro zlepšování produktivity v oblasti výseku v rámci organizace.

Jednatel firmy Ralegh Pete White vysvětlil, že hlavní pozornost se následně dále soustředila na úspěšné zavedení standardní specifikace pro nástroje skupiny v průběhu roku 2015 a nyní je zajištěno, že nástroje budou při tisku dosahovat těch nejlepších výkonů.

Systém rylovací přípravy CITO nepotřeboval žádné zavádění, neboť vysoce výkonné závody DS Smith tento systém již používají – je výsledkem předchozí vývojové práce, která probíhala společně s firmou Ralegh na závodě Belper v hrabství Derbyshire. Výrobky vykazují vynikající trvanlivost, vysokou kvalitu rylek a speciální upravovací profily, a nemají tendenci k rozvrstvování . S rostoucími průměrnými strojními náklady na hodinu závody nemohou nést žádné zbytečné prostoje.

Výsekové plechy 40+ Rockwell s tloušťkou 1mm od společnosti CITO byly testovány v závodě DS Smith Northfield v Louthu a ve srovnání s výrobky používanými v současné době dosáhly vynikajících výsledků.  Plechy dosáhly celkem 4 mil. výtisků, měly více než trojnásobnou životnost ve srovnání s výrobkem konkurence a dosáhly značné úspory celkových nákladů.

Během testu byl použit také přípravový arch, ocelová přípravová páska a rylovací matrice CITO a závod zaznamenal řadu výhod, jako rychlejší dobu nastavení, omezení tvorby prachu a nitkovitých shluků nečistot, nízké prostoje a lepší kvalitu rylování. Obaly SRP a RRP, které často potřebují silnější řezací tlak, dosahovaly také dobrých výkonů, což se odvíjelo od mimořádné tolerance na tvrdost a rovinnost plechů.

Pozornost se nyní opět soustředí na technický obchodní tým firmy Ralegh s cílem podpořil projekt a neustálé zdokonalování na úrovni závodu. Jako „partner for success” je společnost CITO samozřejmě připravena poskytnout skupině každou další požadovanou podporu.